Wie is JongNL?
Mogen wij ons even voorstellen..

In Limburg zijn 41 plaatselijke jeugdwerkorganisaties die zich JongNL noemen. Bij JongNL begeleiden opgeleide vrijwilligers activiteiten van kinderen in hun vrije tijd. JongNL Limburg is de koepelorganisatie. De koepel bevordert de kwaliteit van de plaatselijke afdelingen door kwaliteitsbewaking, deskundigheidsbevordering, duurzaamheid en continuïteit, vernieuwing en innovatie, beweging en verbinding. JongNL Limburg beschikt over een professioneel bureauteam, een provinciaal bureau, provinciale vrijwilligers, een dagelijks en algemeen bestuur.


het bestuur
Het bestuur houdt zich concreet bezig met het vaststellen van beleid op lange en korte termijn, het jaarprogramma, coördinatietaken, het bewaken van de identiteit, het onderhouden van de relatie met de subsidiegever, public relations en ondersteunings- en serviceactiviteiten.

Het DB (dagelijks bestuur) bestaat uit:
- Voorzitter: Sandra Stultiens, Nederweert
- Penningmeester: Paul Ickenroth, Beesel
- Secretaris: Sander Keizer uit Helden

Zij worden ondersteund door het AB (algemeen bestuur), bestaande uit:
- Paul Wessels uit Gennep (vice voorzitter)
- Eric Geuyen uit Venray
- Maartje Stevens uit Egchel
- Hans Bruijnen uit Helden
- Jolanda Jaspar uit Swalmen

Adviseur van het bestuur is Léon Hoenen, tevens coördinator en teamleider.
 

het provinciaal bureau en het bureauteam
Het provinciaal bureau is gevestigd in Melick, aan de Marijkelaan 11a. Op het bureau is dagelijks iemand aanwezig (tijdens kantooruren) en altijd bereikbaar op 0475 520020. Op het bureau werken vier (parttime) medewerkers, die zich onder andere bezig houden met administratie, bemiddeling, ondersteunende werkzaamheden op het gebied van spel en begeleiding, het ontwikkelen en uitvoeren van cursussen en workshops en het organiseren van activiteiten. Het team staat klaar voor alle vragen die het hele jaar binnenkomen vanuit de afdelingen. Ze voeren het beleid, zoals dat door het bestuur voorgeschreven is, uit.
Maak hieronder kennis met het bureauteam:

Léon Hoenen - coördinator

Houdt zich o.a. bezig met:
- ondersteuning van het bureauteam
- bestuurszaken (voorzittersoverleg en Raad van Toezicht)
- externe contacten
- afdelingsbezoeken
- ontwikkeling en vernieuwing methodiek en aanbod
- boekje SamenSpelen
- ontwikkeling, organisatie, uitvoering ledenactiviteiten
- kampcursus en cursus primitief

 

Inge Craenmehr - bureaucoördinator

Houdt zich o.a. bezig met:
- afhandelen binnenkomende e-mails
- contact met afdelingen
- nieuwsbrief
- planning, inschrijving, (aanvullende) informatie cursussen en workshops
- planning, inschrijving en uitvoering ledenactiviteiten
- organisatie Project 21, Spellenjacht en Kaderschouw
- ondersteunen en begeleiden ledenadministratie PION
- verhuur: financiële afhandeling

 

Marieken Horijon - consulent

Houdt zich o.a. bezig met:
- organisatie/uitvoering outdoordagen, survival en project 21
- ontwikkeling en uitvoering diverse workshops

- werven, contact met en inplannen provinciale vrijwilligers
- verwerken aanvragen waarderingstekens
- verwerken en uitgeven kampvergunningen
- commissie communicatie
- VOG's / Corona

 

Lobke Theelen - consulent

Houdt zich o.a. bezig met:
- inhoud, opzet en uitvoering basiscursus
- ontwikkelen van nieuwe activiteiten
- uitvoering activiteiten
- uitvoering diverse projecten (TienerTop5, Groeien in JongNL, Nacht van het Dorp, Respect On, BuddyRace, Iets met je fiets)
- sociale media

Stevie Thiessen - consulent

Houdt zich o.a. bezig met:
- verhuur en beheer diverse (spel)materialen
- website en sociale media
- inhoud, opzet en uitvoering basiscursus
- herontwikkeling diverse workshops/cursussen
- uitvoering/ondersteuning bij workshops
- uitvoering/ondersteuning bij activiteiten
 

 

Chris Hodenius - consulent kadervorming

Houdt zich o.a. bezig met:
- uitvoering basiscursus
- uitvoering introductiecursus PLUS
- uitvoering kampcursus
- uitvoering workshops
- uitvoering activiteiten

 

Overige ondersteuning:

Aad Overvliet - vrijwilliger

Houdt zich bezig met:
-  advies bij verzekeringskwesties


provinciale vrijwilligers
Alle provinciale activiteiten, cursussen en bijeenkomsten die georganiseerd worden, zijn steeds vernieuwend en JongNL Limburg doet zijn best om de lat elk jaar een stukje hoger te leggen. Maar het bureauteam kan dat natuurlijk niet alleen. Gelukkig zijn er provinciale vrijwilligers die helpen bij activiteiten, cursussen en workshops. Vaak doen zij dit naast hun rol als vrijwilliger bij een afdeling! Daarnaast wordt er regelmatig beroep gedaan op de vrijwilligers uit de plaatselijke afdeling (onder andere bij de introductiecursus, Moonwalk en het provinciaal Juniorentoernooi).

Lijkt het je ook wat om provinciaal vrijwilliger te worden? Dan kan dat natuurlijk! Geef per mail je naam, e-mailadres en 06-nummer door en vermeld wat je graag zou willen doen of spreek één van ons aan op een van onze activiteiten, workshops of cursussen.