Wenen uitwisseling

Om uitwisseling en een band tussen de afdelingen te bevorderen zijn er provinciale ledenactiviteiten. Bij deze activiteiten zijn alle leden (uit een bepaalde leeftijdsgroep) welkom. De vrijwilligers doen ideeën op, die ze zelf weer kunnen gebruiken in hun groep. Tijdens deze provinciale activiteiten staan uitwisseling en samenwerking centraal.

uitwisseling 

JongNL Limburg wil vrijwilligers uit Nederland en Oostenrijk bij elkaar brengen om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren én het is een mooie gelegenheid om nieuwe vrienden te maken. Het is interessant en inspirerend om te zien hoe men zich elders bezig houdt met de vrijetijdsbesteding van kinderen en jongeren. Hans Vestjens, zelf altijd actief geweest binnen JongNL en nu woonachtig in Wenen, heeft ons in contact gebracht met de 'Jungschar' en 'KJ Stadt'. Sinds 2008 vindt jaarlijks een uitwisseling plaats. Het ene jaar gaan vrijwilligers van JongNL Limburg naar Wenen en het jaar erop komen vrijwilligers uit Wenen naar Limburg. Vaste programmaonderdelen zijn de kennismakings- en uitwisselingsmomenten en een bezoek aan Wenen/Amsterdam.

De Wenen uitwisseling is voor alle vrijwilligers van JongNL. Richtlijn voor het vaststellen van de datum is het Hemelvaart weekend, van de woensdag vóór Hemelvaart tot en met de zondag na Hemelvaart.

Op dit moment staan er geen uitwisselingen op.
 Jungschar

Bij de Jungschar kunnen kinderen elkaar ontmoeten. Wekelijkse groepsbijeenkomsten voor kinderen van 8-15 jaar zijn het fundament van de Jungschar. Samen spelen, het bewust vormgeven van relaties, sociale ervaringen opdoen en de creatieve ontwikkeling zijn daarbij de belangrijkste punten. Het plezier hebben in samen spelen staat hierbij in het algemeen op de eerste plaats. Voor meer informatie, kijk op jungschar.at.


KJ Stadt

De KJ, Katholieke Jugend, is de officiële jeugdorganisatie van de rooms-katholieke kerk in Oostenrijk. De KJ wil dat jongeren vanaf 14, tot aan jong volwassenen trouw blijven aan God. De KJ bestaat uit leden, vrijwilligers en professionals op lokaal tot nationaal niveau. De KJ’s van de verschillende bisdommen zijn aan elkaar verbonden door het federaal agentschap. Het agentschap coördineert en vertegenwoordigt de belangen van jongeren op nationaal en internationaal niveau. Ze ontwikkelen en ondersteunen projecten en bieden diensten aan, voor vooral de jeugd die in de kerk actief is. Voor meer informatie, kijk op katholische-jugend.at.

zoeken in deze site

logo 2015 provincie limburg

veiligheidsvignet

inveiligehanden

ANBI