Activiteiten - Algemene informatie

De activiteiten van JongNL zijn te verdelen in het spel dat tijdens de reguliere groepsbijeenkomsten gespeeld wordt en de extra activiteiten die op afdelings-, districts- en provinciaal niveau gespeeld worden. Alle activiteiten gaan uit van dezelfde drie uitgangspunten:

- spelaanbod
In het spelaanbod onderscheidt JongNL drie spelpijlers: sport en spel, creativiteit en natuurbeleving. Bij de pijler sport en spel komen JongNL-waarden aan bod die bijdragen aan een gezonde ontwikkeling: actief bewegen, samenspelen en samenwerken. Bij JongNL gaat het niet om het winnen, plezier en meedoen is zeker nét zo belangrijk. Bij JongNL zit niemand langs de lijn op de bank. iedereen speelt mee.
Bij de pijler creativiteit schept JongNL de condities waarin ieder kind zijn of haar creatieve mogelijkheden kan ontwikkelen. Daarbij kan worden gedacht aan manuele expressie, zoals knutselen, schilderen of kleien. Maar ook improvisatie, toneel, dans en beweging komen aan bod.
Bij de pijler natuurbeleving is de aandacht gericht op het ontdekken en verkennen van de omringende buitenwereld. Afhankelijk van de leeftijdsgroep zijn dat de straat, de wijk, het bos, de regio. Bij het ontdekken wordt gebruik gemaakt van technieken zoals speurtochten, pionieren, kamperen en survival.

- leeftijdsgroepen
De activiteiten zijn afgestemd op de leeftijd en belevingswereld van de leden. De groepsbijeenkomsten vinden plaats in verschillende leeftijdsgroepen. Lees hier meer over.

- samenspel
Jeugd en jongeren beleven veel plezier aan het samen spelen, samenwerken en samen zijn. Samenwerking is vanzelfsprekend.


provinciale activiteiten
Om uitwisseling en een band tussen de afdelingen te bevorderen zijn er provinciale ledenactiviteiten. Bij deze activiteiten zijn alle leden (uit een bepaalde leeftijdsgroep) welkom. De vrijwilligers doen ideeën op die ze zelf weer kunnen gebruiken in hun groep. Tijdens deze provinciale activiteiten staan uitwisseling en samenwerking centraal. Regelmatig werken plaatselijke afdelingen mee aan de organisatie van de activiteiten.

data en leeftijdsgrenzen provinciale activiteiten
Voor het vaststellen van data van de (vaste) ledenactiviteiten, georganiseerd door JongNL Limburg, zijn vaste richtlijnen. Raadpleeg de agenda voor de meest recente informatie en eventuele wijzigingen.


ledenactiviteiten in een overzicht

naam activiteit maand  richtlijn  doelgroep / leeftijd
Night of/at ... januari 2e en/of 3e zaterdag van januari, eventueel vrijdag vanaf 7/8 jaar
Moonwalk maart 2e zaterdag, kan afwijken door Carnaval vanaf 2e klas v.o.
Kids Party april 2e weekend, kan afwijken door Pasen alle leeftijden
Project 21 mei / juni weekend na Pinksteren groep 6, 7, 8 b.o.
Film Festival 2.0 mei 3e zondag, kan afwijken door Hemelvaart/Pinksteren 1e en 2e klas v.o.
Outdoordagen oktober zondag vóór en de eerste zondag ván de herfstvakantie groep 7 en 8 b.o. en 1e en 2e klas v.o.
Survival november 2e volledige weekend van november vanaf 3e klas v.o.
Spellenjacht december 2e zondag van december t/m groep 8


kaderactiviteiten

naam activiteit maand richtlijn doelgroep
Provinciale Vrijwilligersactiviteit januari 4e zaterdag van januari in de even jaren provinciale vrijwilligers
Kaderschouw september

weekend van 3e zondag van september in de even jaren

vrijwilligers van JongNL
Raad van Toezicht en Voorzittersoverleg juni 1e/2e dinsdag van juni bestuurders