zoeken in deze site

WBTR
Wet bestuur en toezicht rechtspersonen


Alle verenigingen en stichtingen in Nederland moeten vanaf 1 juli 2021 voldoen aan de nieuwe wet bestuur en toezicht rechtspersonen. Dat geldt dus ook voor afdelingen van JongNL. 

Het ministerie van Justitie en Veiligheid stelt: 'De wet geeft vorm aan een professionalisering bij verenigingen en stichtingen. De noodzaak hiervan is gebleken na een aantal incidenten.' Met incidenten bedoelt men financiële problemen, zelfverrijking van bestuurders, fraude en diefstal.

De wet stuurt op het vastleggen van basisregels voor bestuur en toezicht. De hoofdelijke persoonlijke aansprakelijkheid van bestuursleden is uitgebreid.

Hieronder vind je de nodige informatie met betrekking tot de wet.


Downloads

Communicatiepakket - WBTR
Stappenplan WBTR
Infoblad Wet bestuur en toezicht rechtspersonen
Mail aan afdelingen - 08.02.2021
Mail aan afdelingen - 30.03.2021