VOG - verklaring omtrent gedrag

GRATIS Verklaring Omtrent het Gedrag gratis voor JongNL-vrijwilligers 
Voor alle vrijwilligers die met kinderen werken is een VOG vanaf januari 2015 gratis. Hiervoor moet je als afdeling over eHerkenning beschikken en de vrijwilliger moet een DigiD hebben.

stap 1: registreren

Meld de afdeling aan op gratisVOG.nl. Hier lees je meer over de procedure. Met de aanmelding machtig je de NOV (de vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk) om de afdeling op te geven voor de Regeling Gratis VOG bij het ministerie van Veiligheid en Justitie. NOV (Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk) toetst of je als afdeling staat in geschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en of je als afdeling preventief beleid voert om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Dit kan variëren van het hebben van vertrouwens(contact)personen tot een goed aannamebeleid voor vrijwilligers.

stap 2: upload de gedragscode en/of aanstellingsbeleid en/of informatie over vertrouwenspersoon.
NOV kijkt of de aanmelding volledig is en geeft eventueel advies als er informatie ontbreekt. Om ‘het preventief beleid’ van de afdeling te toetsen wordt er gevraagd om een ‘gedagscode’ en het ‘aanstellingsbeleid’ van jullie afdeling en hoe jullie achterban informeren over de vertrouwenspersoon. De praktijk leert als je één van deze drie voorgenoemde zaken beschreven hebt in een bestand of op jullie site, NOV de aanmelding doorstuurt naar het ministerie van Veiligheid en Justitie en de aanvraag goedgekeurd wordt.

JongNL Limburg heeft voorbeelddocumenten gemaakt. Je kunt ze eventueel aanpassen aan je eigen situatie. Zie onderaan bij 'downloads'.
1.  gedragscode
2.  aanstellingsbeleid
3.  vertrouwenspersoon

stap 3: De afdeling ontvangt een e-mail van NOV wanneer de aanmelding naar het ministerie van Veiligheid en Justitie is doorgestuurd en daar in behandeling wordt genomen.
Het ministerie heeft in principe 8 weken om de aanmelding te verwerken (meestal gaat dat veel sneller). Wanneer jullie als afdeling een e-mail hebben ontvangen dat jullie zijn toegelaten tot de regeling, kan de afdeling gratis VOG's voor de ingeschreven vrijwilligers hier klaarzetten. Omdat je als afdeling bent toegelaten tot de regeling, zie je daar de optie om een gratis VOG aan te vragen. Als je deze optie niet ziet, moet je NIET doorgaan met het klaarzetten van VOG's.

JongNL Vrijwilligers worden (ten minste) bij het screeningsgebied 'informatie (01)' op 11, 12 en 13 en bij 'personen (08)' op 85 en 85 gecreend.

Overigens blijft de verantwoordelijkheid voor het wel of niet aanvragen van een VOG-verklaring een verantwoordelijkheid van de eigen afdeling.

Tot slot: heel belangrijk: hoe handel je als afdeling, als vertrouwenspersoon als het echt fout gaat in de vereniging met een vrijwilliger? JongNL Limburg onderschrijft het beleid van ‘in veilige handen’ en verwijst naar voorbeeldmeldprotocol. Afdelingen doen er goed aan om met behulp van het voorbeeldmeldprotocol hun meld- en sanctiebeleid vast te stellen.

In de hieronder te downloaden bestanden vind je informatie over het (aanvragen van het) VOG en staat beschreven hoe je te werk moet gaan bij het aanvragen. Mocht je nog vragen hebben, neem contact op met het bureau en vraag naar Léon Hoenen en Marieken Horijon.

downloads 
voorbeeld gedragscode 

aanstellingsbeleid 
vertrouwenspersoon 
uitfasering E-Herkenning 1
vragen en antwoorden VOG vanuit JongNL (versie 10.03.2021)
weerstand tegen aanvragen VOG's en tegenargumenten 


Hoe ziet een VOG er uit?
Wat zegt de verzekeringsdeskundige erover?