Verzekeringen

Verzekeringen JongNL Limburg

Om alle jeugdleden, leiding, bestuurders en de rechtspersonen die onze afdelingen zijn (stichtingen) zo goed mogelijk te beschermen tegen risico’s die onlosmakelijk verbonden zijn aan de activiteiten van JongNL poogt JongNL Limburg, als koepelorganisatie, via diverse verzekeringen, de financiële gevolgen van een risico af te dekken.

Klik hieronder op de brochure met alle informatie over hoe we dat doen vanaf april 2022.


Brochure verzekering - april 2022

Algeneme informatie
informatie JongNL verzekeringen - algemeen
informatie over rechten op informatie over verzekeringen JongNL
informatie over schade aan persoonlijke eigendommen tijdens JongNL-activiteiten

Info over de collectieve verzekeringen (bijdrage zit in contributie)
informatie over welke verzekeringen horen bij lidmaatschap JongNL Limburg

informatie over de Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering

informatie over de Ongevallenverzekering
informatie over de Bestuurders Aansprakelijkheidsverzekering JongNL

informatie over de Rechtsbijstandverzekering JongNL

Info over aanvullende verzekeringen
informatie aanvullende verzekeringen via JongNL
informatie gebouwenverzekering

informatie huurdersbelangenverzekering
informatie over de Eigendommenverzekeringen JongNL
informatie over de Inventarispolis via JongNL

Info over de resiverzekering
informatie over de Groepsreisverzekering via JongNL
aanvraagformulier Reisverzekering (via Leve)