Opleidingen in het kader van veilig en verantwoord jeugdwerk

Als JongNL-afdeling wil je een veilige omgeving bieden voor je jeugdleden. Als bestuur ben je verantwoordelijk en zelfs wettelijk verplicht (de zorgplicht) voor de veiligheid en het welzijn van je (jeugd)leden, vrijwilligers en bezoekers. Leden en leiding beschermen moet prioriteit nummer één zijn binnen je club, groep of afdeling.

JongNL Limburg maakt het de aangesloten afdelingen gemakkelijk door hierop in te spelen, met een uniek, op het jeugdwerk gericht, aanbod aan schriftelijk ondersteunend materiaal en opleidingen in het kader van veiligheid.

Weten of er binnenkort een opleiding in het kader van veiligheid gepland staat? Raadpleeg onze agenda.
beer veiligheid


aanbod documentatie

•   handige werkmap 'Veiligheid in het jeugd- en jongerenwerk'
•   veiligheidsprotocollen en veiligheidsbladen
•   toolkit 'In veilige handen'
•   protocol seksueel misbruik en ongewenste intimiteiten
•   VOG (verklaring omtrent gedrag)
•   veiligheidsvignet 'Wij werken aan een veilige club' > klik hier om meer te lezen
•   scan de veiligheid van je afdeling

Lees de uitgebreide informatie in de folder Veilig en Verantwoord jeugdwerk.


aanbod opleidingen

•   BHV-cursus en BHV-herhalingslessen
•   Reanimatie: BLS en PBLS
•   EHBO: basis, uitgebreid en bij kinderen
•   workshops: veiligheid op kamp, omgaan met ongevallen in en om de groepsaccomodatie, eerste hulp bij acute gevolgen van alcohol en drugsgebruik

alle opleidingen
•   vinden plaats in een realistische jeugdwerkomgeving;
•   worden geleid door gespecialiseerde en ervaren instructeurs;
•   zijn gericht op Scouting en JongNL;
•   zijn betaalbaar;
•   zijn op maat en op locatie;
•   zijn erkend door de overheid;
•   zijn met geregistreerd certificaat (Rode Kruis).

opleidingen met certificaten
De genoemde opleidingen, workshops en cursussen zijn inhoudelijk voorbereid door professionals op het gebied van het thema in samenspraak met praktijkmensen uit het jeugdwerk. Het resultaat is een aanbod dat naadloos aansluit op de praktijk van JongNL.

Het BHV-certificaat, uitgereikt na volledige deelname aan de cursus, is een erkend certificaat voor BHV-ers binnen het jeugdwerk. Over de geldigheidsduur, ook van de herhalingslessen, wordt in de folder informatie gegeven.

Voor het aanbod aan cursussen reanimatie algemeen en kinderreanimatie, de cursus EHBO basis, uitgebreid en de cursus EHBO bij kinderen werkt JongNL samen met het Nederlandse Rode Kruis. Deelnemers aan de genoemde cursussen krijgen dan ook een officieel Rode Kruis pasje. JongNL zorgt dat de cursisten in het systeem van het Rode Kruis geregistreerd worden. De cursist ontvangt van het Rode Kruis een mail en is daarna zelf verantwoordelijk voor het up-to-date houden van persoonlijke gegevens. Pasfoto en persoonlijke gegevens kunnen digitaal worden ingevoerd. Twee keer per jaar, na elke aanpassing, zorgt het Rode Kruis voor een pasje met de laatste meldingen. Het voordeel van dit systeem is dat het Rode Kruis pasje algemeen erkend is.

kosten
De genoemde prijzen in de folder zijn, indien van toepassing, exclusief registratiekosten bij het Rode Kruis à € 10,00 per cursist (EHBO-cursussen) en exclusief naslagwerk à € 15,00 (EHBO-cursussen).

Lees de uitgebreide informatie in de Folder Opleidingsaanbod Veilig en Verantwoord Jeugdwerk