pinterest twitter facebook  vertrouwenspersoon

zoeken in deze site

JongNL spreekt alle kinderen en jongeren aan. JongNL is ook leuk voor kinderen of jongeren met een beperking. Dat kan een lichamelijke en/of een verstandelijke beperking zijn. Laat deze jongeren meedoen met JongNL!

Daarom organiseert JongNL Limburg in samenwerking met PSW en MEE een avondvullend spelprogramma waarin jouw leden spelenderwijs kennis maken met en ervaren wat het is om een beperking te hebben.

Met dit project willen we de integratie van mensen met een beperking in de samenleving bevorderen. Kinderen en volwassenen met een beperking zijn allang geen afgezonderde groep meer, maar maken actief deel uit van de samenleving. In een samenleving waarbij het volwaardig meedoen van mensen in een kwetsbare positie steeds centraler thema wordt, is het van belang dat vooroordelen en andere drempels tussen mensen onderling geen rol meer spelen. Begrip voor elkaar hebben en voelen dat anders zijn kan én mag, zorgt ervoor dat iedereen zich prettig kan voelen in de samenleving. Zo ontstaat een leefomgeving waarin we werkelijk met elkaar samen leven. JongNL grijpt de kans aan haar leden en vrijwilligers gevoelig te maken voor mensen in kwetsbare posities en wil zich inzetten om deze mensen volwaardig te laten meedoen in de samenleving.

Wat gaan we doen: Mensen met een beperking en hun begeleiders sluiten aan bij een reguliere groepsavond van een junioren- of seniorengroep. Tijdens deze avond zullen zij spelenderwijs met elkaar kennismaken en gebruik leren maken van elkaars beperkingen maar vooral ook van elkaars mogelijkheden. Voor de invulling van het programma en de spelideeën hoeven jullie niet te zorgen, dat wordt helemaal voor jullie geregeld en georganiseerd!

Vanaf maart 2017 wordt 'Samen Spelen in Leuker' gratis aangeboden aan junioren en seniorengroepen. Vul het aanvraagformulier in en geef 2 voorkeursdata op (dinsdag heeft de voorkeur). De activiteit duurt 90 minuten. Info via 0475 52 00 20 of mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Klik hier om de folder te downloaden.
Klik hier om je groep aan te melden.

Samen Spelen is leuker banner