Provincie Limburg en samenwerkingspartners

provincie Limburglogo alle mo's
De provincie Limburg voert al sinds jaar en dag een op toekomst gericht beleid. Terecht: wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. De provincie koos er daarom in de afgelopen 60 jaar voor om de provinciale koepel JongNL Limburg te ondersteunen en te erkennen als maatschappelijke organisatie. Mede daardoor beschikt Limburg vandaag over goed functionerende plaatselijke JongNL-afdelingen in 43 dorpen en wijken en daarmee over een gedegen jeugd- en jongerenbeleid.

Maatschappelijke Organisaties

JongNL Limburg is erkend als maatschappelijke organisatie. In Limburg zijn 33 erkende maatschappelije organisaties (MO's) die behoren tot het maatschappelijk middenveld, die een brug vervullen tussen de individuele burger en de overheid. De provincie Limburg is als netwerkmakelaar tussen de diverse MO's een betrouwbare en bestendige partner.

JongNL Limburg werkt zeer regelmatig samen met diverse MO's. Voorbeelden hiervan zijn de KidsParty, die in samenwerking met Scouting Limburg en IVN Limburg wordt georganiseerd en de BuddyRace is een samenwerkingsproject met Gips. Samen met Scouting Limburg zijn documenten, cursussen en workshops ontwikkeld in het kader van VEILIG en verantwoord jeugdwerk.

Lees meer informatie over de MO's op https://www.maatschappelijknetwerklimburg.nl/organisaties


Andere Samenwerkingspartners 
Naast het feit dat we regelmatig samenwerken met onze collega Maatschappelijke Organisaties, werken we ook samen met andere partners. Voorbeelden zijn Iets met je fiets, waarin we samenwerken met Veilig Verkeer Nederland
 

Je hebt elkaar nodig om tegenstellingen te overbruggen
We leven in een tijd van heftige ontwikkelingen. Een tijd waarin de individuele vrijheid van beweging, de verbondenheid van een individu met andere mensen – ongeacht kleur of afkomst - lijken te vervagen en democratie steeds kwetsbaarder lijkt te worden. We ervaren een verwijdering tussen verschillende leefgroepen en een gebrek aan sociale cohesie.  Op donderdag 7 december gingen vrijwilligers en professionals van provinciaal maatschappelijke organisaties, waaronder JongNL Limburg, met welzijnsorganisaties en lokale en provinciale overheid in gesprek over de vraag ‘Hoe kunnen we elkaar begrijpen en naar elkaar luisteren in deze turbulente tijden?’ JongNL verzorgde samen met GIPS de workshop Integratie van mensen met een beperking.

Lees hier een uitgebreid verslag.
Lees hier de gehele terugblik van deze insprerende dag: www.jongnl.nl/terugblik_MOdag/index.html

downloads
lijst met Limburgse MO's 
drieluikfolder - JongNL is trots op Limburg en Limburg op JongNL  
essay - JongNL over + in het belang van Limburg  
essay (2015) - Het belang van de provinciale Koepel van JongNL Limburg