Projecten

Naast de cursussen en jaarlijks terugkerende activiteiten is JongNL Limburg ook voortdurend bezig met allerlei éénmalige projecten die aansluiten bij een actueel onderwerp. Hieronder een overzicht van de projecten waar JongNL Limburg op dit moment mee bezig is of die reeds zijn afgerond. Wil je meer weten van één van onderstaande projecten, neem dan contact op met het bureau van JongNL Limburg.

Samen Spelen is Leuker 
EHBO Doe je zo!! 
Iets met je fiets 
JongNL en L1 voor de voedselbank
Samen Beweging Maken
Nacht van het Dorp   
TienerTop5 
Het Mysterie van de Krachtige Kraal  
JongNL-app
brandmeldinstallaties 
WATCH-spelprpgramma  
groen op kamp  
koempoelantoer  


 

Samen Spelen is leuker banner Samen Spelen is Leuker 
JongNL spreekt alle kinderen en jongeren aan. JongNL is ook leuk voor kinderen of jongeren met een beperking. Dat kan een lichamelijke en/of een verstandelijke beperking zijn. Laat deze jongeren meedoen met JongNL!

Daarom organiseert JongNL Limburg in samenwerking met PSW en MEE een avondvullend spelprogramma waarin jouw leden spelenderwijs kennis maken met en ervaren wat het is om een beperking te hebben. Lees meer...

 EHBO

EHBO Doe je zo!!
Samenwerking Rode Kruis en JongNL: Leer samen spelenderwijs over EHBO
Het Spelpakket 'EHBO Doe je Zo!!' is vanaf nu verkrijgbaar bij JongNL Limburg. Voor 25 euro exclusief verzendkosten kom je in het bezit van een praktisch spel om samen met kinderen spelenderwijs veel te leren over EHBO. Het eerste exemplaar is voor JongNL-afdelingen gratis!

Als jeugdleider of leerkracht basisonderwijs wil je een veilige omgeving bieden voor kinderen. Je bent verantwoordelijk en zelfs wettelijk verplicht (de zorgplicht) voor de veiligheid en het welzijn van je (jeugd)leden, vrijwilligers en bezoekers te zorgen. Kinderen en begeleiders beschermen moet prioriteit nummer één zijn binnen je club of school. JongNL Limburg maakt het samen met het Rode Kruis kinderen en begeleiders gemakkelijk om hierop in te spelen, door spelenderwijs met de gevolgen van onveilig gedrag en onveilige situaties aan de slag te gaan onder het motto: EHBO Doe je zo! Lees meer...

ietsmetjefiets logo

Iets met je Fiets 
'Iets met je fiets' is een groepsavond-vullende en gratis activiteit die in het teken staat van je fiets en je veiligheid op de weg. Een leuke, leerzame groepsavond, geheel verzorgd door JongNL Limburg en Veilig Verkeer Nederland. De activiteit vindt in de blokhut plaats en bevat de volgende onderdelen:
• Test je kennis met de verkeersquiz
• Show je fietsvaardigheden in de streetbattle
• Ga de strijd met elkaar aan; wie kan het snelst zijn band plakken tijdens de fietsfix 
• Ben jij een drunken monkey? Ervaar wat alcohol met je lijf doet, zonder zelf een druppel aan te raken.
Lees meer...

 voedselbank

JongNL en L1 voor de voedselbank
Limburg telt 1.400 gezinnen die zelf niet in hun eerste levensbehoeften kunnen voorzien. Dit zijn maar liefst 3.270 personen die afhankelijk zijn van de voedselbank. JongNL wil deze dagen ook aan mensen denken, hier in Limburg, die het wat minder hebben. Het is bijna Kerst. Wij kunnen een heel klein beetje Kerstmis zijn voor de mensen die afhankelijk zijn van de Voedselbank! Lees meer...

SBM logo

Samen Beweging Maken
Bewegen is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Leiding van JongNL is steeds op zoek naar nieuwe spelen, want: leuk spelaanbod trekt leden. Het spelaanbod is groot, maar in de praktijk is de variatie van materialen beperkt. Soms zie je een leuk spel, maar dan heb je nét niet de juiste materialen voorhanden. JongNL Limburg speelt daar op in!

Het project Samen Beweging Maken gaat uit van 25 uitdagende spelmaterialen. Met deze materialen als uitgangspunt zijn 65 spelen bedacht. De spellen staan omschreven in een map, van makkelijk naar moeilijker. Voor groepjes van 4 tot 6 spelers. Voor 4-7 jaar, 7-10 jaar, 10 jaar en ouder. Voor binnen en voor buiten. Lees meer...

nachtvanhetdorp logo

Nacht van het Dorp
JongNL Limburg werkt aan het project ‘De Nacht van het Dorp’. In samenwerking met een plaatselijke afdeling wordt een ontmoetingsnacht georganiseerd voor alle inwoners, verenigingen en bedrijven in een dorp. Het moet een feestelijk dorpsgebeuren worden, waarbij ontmoeting centraal staat en waaruit mooie samenwerkingsverbanden ontstaan. De plaatselijke JongNL-afdeling wordt kartrekker bij de organisatie en kan zich zo van de beste kant laten zien. Lijkt het jou leuk om in jouw dorp deze Nacht van het Dorp te organiseren, neem dan contact op met het bureau. Ook als je meer wilt weten over dit project, horen we het graag. Lees meer op nachtvanhetdorp.nl. Klik This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. om ons een mail te sturen.

tienertop5

TienerTop5 - professionalisering van het werken met tieners binnen JongNL
Voor JongNL zijn tiener- of seniorengroepen belangrijk. Nieuwe leiding, dus nieuwe vrijwilligers, komen veelal uit deze groepen voort. Het zijn later vaak de beste vrijwilligers; zij hebben immers zelf ervaren wat JongNL is en wat dit voor de ontwikkeling (ontspanning en ontplooiing) van een kind kan betekenen. Het blijft echter moeilijk om tieners te bereiken. Driftige pogingen om groepen tieners bij elkaar te houden zijn, in veel afdelingen, mislukt. Na de basisschool houden tieners het vaak voor gezien bij JongNL, dit doordat hun vrijetijdsindeling anders wordt. Speciaal voor dit soort situaties is de nieuwe tiener-methodiek ontwikkeld: de TienerTop5. Lees meer...

 krachtige kraal

Het Mysterie van de Krachtige Kraal
De kampmap 'Het Mysterie van de Krachtige Kraal' bestaat uit een superspannend verhaal, met kamplied en staat boordevol sport- en spelactiviteiten, tochten en creatieve opdrachten. Wil je je dit jaar niet buigen over een spannende verhaallijn, de invulling van de speurtocht, de sportdag, het kampvuur, het kamplied, creativiteitsideeën en zo meer? Wij hebben het verhaal van de Mysterie van de Krachtige Kraal handig en overzichtelijk beschreven in een map. In de map vind je het verhaal met per dag uitgewerkte sportieve en creatieve spellen, knutsels, suggesties voor aankleding, patronen voor kostuums en zo meer. De map is geschikt voor kinderen vanaf groep 3 van de basisschool. Klik hier voor de uitgebreide informatie.

app

JongNL-app
Download de JongNL-app in de app- of play-store. Het laatste nieuws, spel- en begeleidingstips, informatie over cursussen, activiteiten en verhuurzaken overzichtelijk op je telefoon. Lekker makkelijk om bij de hand te hebben als je bijvoorbeeld een jaarprogramma maakt of een activiteit, ternooi of open dag organiseert. Op of aanmerkingen, of mis je iets? we horen het graag! Geef het door aan het bureauteam: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 veilig jeugdwerk

brandmeldinstallaties
Op 4 maart 2008 zijn een aantal afdelingen bij elkaar gekomen om informatie uit te wisselen en een aanpak af te spreken inzake de verplichting tot het installeren van brandmeldinstallaties in blokhutten. JongNL Limburg heeft een deskundig bureau een rapport laten maken waaruit blijkt dat in veel gevallen sprake is van het niet verplicht stellen van (bijvoorbeeld) een brandmeldinstallatie met doormelding. Afgesproken is dat afdelingen die besluiten mee te doen aan dit initiatief de documentatie (brief van de gemeente of brandweer waarin aangegeven wordt dat de afdeling een installatie moet gaan plaatsen) over dit onderwerp opsturen naar JongNL Limburg. JongNL Limburg stuurt dan een bezwaarschrift (namens de afdeling) naar de gemeente met daarin de argumenten waarom wij denken dat afdelingen niet hoeven te voldoen aan de verplichting (onderbouwd door deskundigenrapport). Neem met vragen contact op. onderstaande projecten zijn inmiddels afgerond 

WATCH-spelprogramma

Het WATCH-Limburg-team, bestaande uit medewerkers van Jong Nederland Limburg, het IVN en Scouting Limburg, bezocht in 2011 maar liefst 15 kampen met het unieke WATCH-spelprogramma. Op een speelse manier werd de wondere waterwereld ontdekt door middel van het WATCH-Limburg-spel en schepnetjes aan de waterkant. Kinjerkroam was te gast bij Jong Nederland (Jongerengilde) Sevenum. Ook was WATCH te zien bij Binnenspel een programma op L1. Bekijk hieronder het filmpjes over het WATCH-project.

Groen op Kamp
Tijdens de zomer van 2007 bezochten Scouting Limburg en Jong Nederland Limburg verschillende groepen met het project Groen op Kamp. Dit project is opgezet om groepen en afdelingen bewust te maken van de -eenvoudige- mogelijkheden om duurzaamheid in het programma en tijdens het kamp te betrekken. Voor de vrijwilligers van afdelingen is een waaier gemaakt die tips en suggesties geeft voor programma-invulling rondom het thema duurzaam. Op kamp wordt een spelprogramma gepresenteerd, dat voor kinderen en jongeren probeert duidelijk te maken hoe zij zelf een steentje bij kunnen dragen. Meer informatie lees je in de projectfolder, de waaier kun je aan vragen bij het bureau!

Koempoelantoer
Op 11 september 2004 ging in Venray de KoempoelanToer van start. Iedereen was laaiend enthousiast. De KoempoelanToer is een Theater-, Kijk-, Doe-, Leer- en SpeelSpektakel voor het hele gezin. Door actief deel te nemen aan de KoempoelanToer ondersteun je het Molukse Children Activities-project van de NOVIB. Dit ontwikkelingsproject maakt activiteiten mogelijk, die hulp bieden aan kinderen en jongeren op de Molukken. In december 2010 kwam een einde aan dit succesvolle project. Lees in de folder meer over wat de koempoelantoer inhoud.