PION leden- en leidingregistratie systeem

PION is sinds juli 2016 het leden- en leidingregistratiesysteem van JongNL. PION maakt het mogelijk om gegevens van leden te registreren in de breedste zin van het woord. Het systeem is opgesteld naar de wensen en ervaringen van de gebruikers in de afdelingen. Leden en leiding zijn in te delen in groepen, zoals ze dat in de meeste afdelingen gewend zijn. En het is nu mogelijk om per lid meerdere adressen en telefoonnummers in te voeren en aan te geven van wie het adres is en met wie gecommuniceerd moet worden. Helemaal van deze tijd dus. 

Nog meer voordelen zijn: Je groep inschrijven voor activiteiten en cursussen gaat heel eenvoudig en als je hebt deelgenomen aan een cursus of activiteit, dan zie je dat terug op de stamkaart. Een uitdraai maken van alle groepsleden of van alle leden die meegaan op kamp is heel eenvoudig. Je bepaald zelf welke kolommen je wilt afdrukken en in welke volgorde. een incassobestand maken voor het innen van contributie of kampgeld gaat met één druk op de knop leiding kan gegevens opzoeken middels een leesaccount dat het mogelijk maakt wél iets op te kunnen zoeken, maar geen wijzjgingen aan te brengen

Lees meer in de uitgebreide handleiding. Heb je wensen, aanvullingen of ideeën? Laat het weten, we denken graag met je mee!

Download hier de handleiding.


Dit is de link naar PION: https://pion.jongnl.nl


Bescherming persoonsgegevens
Met alle gegevens die we van onze leden registreren dienen we uiteraard verantwoord om te gaan. Daarom is een document opgesteld waarin omschreven wordt welke gegevens geregistreerd worden, welke gegevens niet geregistreerd mogen worden volgens artikel 8 van de wet bescherming persoonsgegevens, wat dit in de praktijk betekent voor de afdelingen van JongNL en wat ons te doen staat.

Download hier de informatie 'Omgaan met het beschermen van persoonsgegevens'. 

PION