Omgaan met ouders

In het algemeen zal een jeugdleider niet zo veel met ouders van doen hebben. De ouders gaan immers weg als de kinderen zijn gebracht. Toch is het goed om aandacht te besteden aan (goed) contact met de ouders. Ouders moeten namelijk een grenzeloos vertrouwen hebben in de leiding van de groep. Dat is niet niks! Ouders doen dat alleen als ze er van overtuigt zijn dat hetgeen gedaan wordt goed en veilig voor hun kind is en dat de zaken goed geregeld zijn. Beschaam het vertrouwen dus niet en ben gastvrij en vriendelijk en houdt ze op de hoogte van wat zich op JongNL afspeelt.

waarom contact
Buiten dat het belangrijk is dat ouders weten wat er bij JongNL speelt en dat zij er enthousiast over zijn, heeft een afdeling van enthousiaste ouders ook veel profijt. Je kunt ze vragen bij het vervoeren van materiaal of leden, je kunt ze vragen te helpen bij de verbouwing, onderhoud of schoonmaak van de blokhut én zij zorgen voor gratis reclame als zij vertellen op wat voor geweldige club hun kind zit. Een goed contact is de investering dubbel en dwars waard!

informatieoverdracht
Luister goed naar de informatie die ouders over hun kind geven. Zij hebben ervaring met hun kind. Hun zorgen en hun opmerkingen komen niet uit de lucht vallen, maar hebben een geschiedenis. Vraag hen als er iets niet duidelijk is. Tijdens de bijeenkomst kan het zijn dat een kind bepaald gedrag niet of juist wél vertoont, anders dan thuis. Door hierover met de ouders te communiceren en door met de ouders samen te werken, kun je ervoor zorgen dat het kind zowel tijdens de bijeenkomsten als in de thuissituatie beter begrepen wordt.

Geef ouders duidelijke praktische informatie over kleding, die het kind bij zich moet hebben of aan moet hebben, wanneer er buiten gespeeld wordt, wat de tijden en plaats zijn van ophalen en brengen, wanneer de bijeenkomsten uitvallen, wanneer de ouderavonden zijn, waar de ouders het kind kunnen afmelden enzovoort. Geef de informatie bij voorkeur mee op papier. Wat ook heel goed werkt is een goed bijgehouden website, waarin altijd alles terug te lezen is. Dan heb je niet te maken met briefjes die kwijt raken en mailtjes die niet aankomen.

de plek van ouders
Het is bekend dat het voor een kind het beste werkt wanneer je respect kunt opbrengen voor de plaats die zijn ouders innemen. Ouders staan achter hun kind. Als jeugdleider is het belangrijk dat je de ouders deze plek ook geeft. Wanneer er andere verzorgers zijn (pleegouder, adoptieouder, stiefouder) dan staan deze ook achter het kind, maar ze  verdringen niet de plaats van de biologische ouders.

De ouders zijn vertegenwoordigd in het kind. Het kind bestaat voor de helft uit zijn vader en voor de helft uit zijn moeder. Het kind zal daarom in de kern altijd loyaal blijven aan zijn ouders. Wanneer je ouders veroordeelt, veroordeel je dus eigenlijk ook een deel van het kind. Soms kan een kind iets vertellen over een ouder, waarbij het niet zo goed ging. Help het kind in zo’n gevaldoor te luisteren en aandacht te geven. Soms kun je het kind helpen met relativeren. Als spelleider kun je het nooit beter doen dan de ouders.