Nieuwe kinderen mee op kamp

Dat de start van een kamp voor kinderen die JongNL nog niet zo goed kennen zéér spannend is, is voor de leiding een punt van aandacht. Kaartjes, appjes, mailtjes naar huis sturen is voor deze nieuwelingen belangrijk en voor hun ouders. De leiding zal hier voldoende tijd voor vrij moeten maken. Nieuwe kinderen kennen de kampgewoonten en afspraken nog niet, zoals geen gsm-gebruik, niet naar de wc gaan tijdens het eten, stil zijn tijdens de middagrust en zo meer. Wat dat betreft kunnen de oudere leden een voorbeeldfunctie vervullen voor de jongere leden, zeker op kamp. Het is dan ook een taak van de leiding hen hiervan bewust te maken.

Tips
1. Om spanning weg te nemen: zorg dat de kinderen duidelijk weten wat hen te wachten staat door bijvoorbeeld een dagoverzicht te bespreken of dit overzicht ergens op te hangen.
2. Vraag de oudere leden om oog te hebben voor de ‘nieuwelingen’ tijdens gemeenschappelijke momenten. Het is belangrijk dat ze zich thuis voelen in de grote JongNL-groep. Hier kunnen de senioren en de jonge leiding mee voor zorgen.
3. Laat nieuwe kinderen eens naar huis bellen of appen: maak hier wel duidelijke afspraken over met de kampleiding en met de andere kinderen.  

Als een afdeling iemand extra meeneemt op kamp, krijgt de groep een nieuwe dynamiek. De leden leren andere kinderen uit de buurt kennen en horen hun verhalen. Ze leren dat er meer is dan wat in hun eigen veilige omgeving gebeurt en waarschijnlijk houdt de afdeling er een nieuw lid aan over. Leiding die extra kinderen en jongeren meeneemt op kamp, wordt hierdoor wel uitgedaagd in het leiding geven: Ze leren creatief inspelen op de veranderende groepsdynamieken en moeten het ‘we doen het altijd zo’ voor een keertje loslaten.