Leeftijdsgroepen bij JongNL

Kinderen ontwikkelen zich volgens min of meer vaste lijnen. Iedere leeftijdsgroep heeft zijn eigen kenmerken en mogelijkheden. JongNL houdt bij het aanbieden van activiteiten rekening met de leeftijdskenmerken en belevingswereld van de kinderen en jongeren. JongNL kent vijf leeftijdsgroepen die qua indeling zijn aangesloten bij de indeling zoals die in het onderwijs gebruikt wordt:

minioren 
maxioren 
junioren 
senioren 
16-plussers 
groep 1 en 2 van het basisonderwijs
groep 3, 4 en 5 van het basisonderwijs
groep 6, 7 en 8 van het basisonderwijs
klas 1 t/m 4 van het voortgezet onderwijs
16 jaar en ouder


leeftijdskenmerken minioren

Minioren (kleuters) vragen om een spel dat past bij hun leeftijd: een spel vol beweging en vol variatie, met korte opdrachtjes waarin ze hun fantasie en energie kwijt kunnen. De kleuter heeft al een beetje begrip van tijd. Hij kan goed rollen spelen. De motoriek wordt al wat fijner; kleuters kunnen werpen, vangen, tekenen, knippen, plakken en kralen rijgen. De kleuter is sterk op de mogelijkheden van het eigen lichaam gericht.

Kleuters spelen voornamelijk alleen, samenspelen moeten ze nog leren. De kleuter ervaart zichzelf als het middelpunt van de hem omringende wereld, die nog niet veel verder reikt dan de straat en de weg van huis naar school. Hij kan zich nog moeilijk verplaatsen in de gevoelens van anderen. Het contact met leeftijdsgenootjes ontstaat door spel en is nog niet persoonsgericht. De kleuter voelt zich veilig bij de aanwezigheid van de volwassene.

Klik hier voor begeleidingstips voor minioren.



leeftijdskenmerken maxioren
Zeven jaar worden betekent een omschakelpunt voor kinderen. Rond die tijd maken ze kennis met een heel andere wereld, waarin andere regels gelden. Ze gaan meer zelfstandig dingen doen, leren lezen, gaan meer samenwerken en zo meer. Een maxior speelt graag in een groep. Hij kan al beter logisch en systematisch denken. Een onderbouwer beweegt graag en veel, heeft actieve beweging en sport nodig als uitlaatklep voor zijn energie en levenslust. Zijn wereld is één en al spel en één en al nieuwsgierigheid. De spelmogelijkheden hiervoor zijn talrijk: sport en spel, erop uit trekken of de wereld ontdekken door middel van opdrachten.

De maxior heeft al meer vriendjes en vriendinnetjes, maar deze wisselen nog vaak. Hij wil graag opgenomen worden in de groep, wil populair zijn. Vriendschap berust vaak op nut. De maxior houdt nog niet zo veel rekening met de gevoelens van anderen. Voor buitenbeentjes is vaak weinig begrip. De volwassene is de vertrouwde achtergrond van zijn bestaan. Van hieruit kan de maxior de zich uitbreidende wereld aan. Hij is gevoelsmatig nog sterk te beïnvloeden.

Klik hier voor begeleidingstips voor maxioren.



leeftijdskenmerken junioren
Junioren zijn op zoek naar hun grenzen in de wereld om hen heen. Ze zoeken de grenzen van hun eigen kunnen op, willen uitgedaagd 
worden en meer leren. Ze hebben behoefte aan meer inhoud en achtergronden bij wat ze doen. Ze worden ook kritisch, nemen niets als vanzelfsprekend aan en vragen naar de redenen waarom. Ze zetten zich af tegen het gezag van hun ouders en mogelijk van docenten en leiding. Ze zoeken bevestiging bij vrienden. Vriendschappen worden hechter en vaster en de junior hoort steeds meer bij een vaste vriendengroep; hij ontwikkelt een sociale identiteit.

De oudere junioren ervaren grote veranderingen op lichamelijk gebied: een groeispurt in lengte en gewicht, de ontwikkeling van geslachtskenmerken, veranderend vet- en spierweefsel, versterking van spierkracht en uithoudingsvermogen. Meisjes hebben een groeispurt rond elf jaar, jongens rond 13 jaar. Er is sprake van paradoxale intimiteit: ze zijn geen kind meer, maar ook nog geen volwassene. Ze
moeten wennen aan hun nieuwe lichaam, en dat gaat niet altijd gelijk op met de snelheid waarmee hun lichaam verandert.Tussen bovenbouwers is er meer lichamelijk contact, maar als tegenovergestelde van teder en lief: stoeien, duwen, trekken, knijpen, vechten.

Klik hier voor begeleidingstips voor junioren.


leeftijdskenmerken senioren
Grote tegenstrijdigheden in het gevoel beheersen deze periode. Op het punt van eigenwaarde zijn tieners heel kwetsbaar. Kritiek wordt gauw negatief opgevat. Ze zijn koppig, strijdlustig en verdedigen hun standpunt. Conflicten en botsingen horen bij deze levensfase. Later leren ze om te nuanceren en te beargumenteren, in plaats van stelling te nemen. Na de vorming van de sociale identiteit voelt de tiener (senior) zich veilig genoeg om een eigen identiteit vast te stellen, meer individueel en door te experimenteren.

Het contact met leeftijdsgenoten blijft heel belangrijk. Ze willen graag de 'alledaagse' sleur ontduiken. Gezelligheid en helemaal jezelf kunnen zijn, is belangrijk. Ze hebben veel behoefte aan het samen zijn in een groep, de eenheid ervan en de sfeer. Veel verschillende types, maar toch één groep.

Klik hier voor begeleidingstips voor senioren.


leeftijdskenmerken 16-plussers

De 16-plusser heeft een plaats in de maatschappij ingenomen en er wordt van hen een bepaalde verantwoordelijkheid verwacht. De 16-plusser kan dit verantwoordelijkheidsgevoel wel aan, maar het oefent een bepaalde druk uit. De 16-plusser is steeds minder opstandig en denkt graag mee. Door die houding wordt de verhouding tussen lid en leider steeds meer gelijk.

Klik hier voor begeleidingstips voor 16-plussers.

 

 

 

pinterest twitter facebook  vertrouwenspersoon