Het Spel van JongNL!

spelen in leeftijdsgroepen volgens de JongNL methode

Is de JongNL methode een ideaal beeld? Een vastomlijnde methode van werken? Nee, dat is de JongNL methode niet. De methodiek is zowel een streven als een vertrekpunt, waaraan gebouwd wordt in openheid en vrijheid, met weinig regels en richtlijnen, die de jeugdleden zoveel mogelijk te bieden heeft, met een visie op het jeugdwerk en een vertaalslag naar de praktijk van de wekelijkse groepsbijeenkomst en het werk in de plaatselijke afdeling. Dit alles begeleid door leiders en leidsters en een bestuur. Leiders en leidsters en bestuurders, die JongNL meer zien als een hobby dan vrijwilligerswerk.

Meer weten over de JongNL methode? Vraag dan per mail één van onderstaande brochures aan:

  • de brochure over de JongNL methode waarin onderstaand schema uitgebreid wordt omschreven
  • het groene boekje aan waarin de methode en waarden van JongNL in het kort staan beschreven
  • lees het stuk zo is het bedoeld over (het ontstaan van) de JongNL methode.


leeftijdsgroepen
Het Spel van JongNL wordt gespeeld in groepen met kinderen van dezelfde leeftijd. JongNL Limburg onderscheidt achtereenvolgens de volgende groepen:

minioren
maxioren
junioren

senioren
16-plussers
kleuters = groep 1 en 2 basisonderwijs
onderbouw basisonderwijs = groep 3, 4, 5
bovenbouw basisonderwijs = groep 6, 7, 8
voortgezet onderwijs = klas 1 t/m 4
16 jaar en ouder


De activiteiten die afdelingen en JongNL Limburg organiseren, zijn toegespitst op deze groepen. Met deze manier van werken komt het spelen van groepen kinderen het beste tot zijn recht. Iedere groep kent zijn eigen spel, gebaseerd op de leeftijdskenmerken en de daaruit voortvloeiende spelinteresses. Klik hier om meer te lezen over leetijdskenmerken en begeleidngstips per leeftijdesgroep. Let op! Voor deelname aan provinciale gelden kunnen andere leeftijdsgrenzen gelden.

JongNL methode
Wat is JongNL? Dat is een vraag die ons al tijden bezighoudt. Degenen die bekend zijn met JongNL weten wel wat het is, maar in de praktijk blijkt het lastig om hier een korte omschrijving van te geven. Nu niet meer. Het schema de JongNL methode geeft in één oogopslag inzichtelijk wat JongNL nu eigenlijk is.

Bij JongNL begeleiden opgeleide vrijwilligers activiteiten van kinderen in hun vrije tijd.
Samenwerken, respect, vertrouwen en je veilig voelen vormen de basis voor samen spelen, plezier, creativiteit en natuurbeleving.
Zo levert JongNL een bijdrage aan een gezonde en leefbare samenleving waarin mensen zich met elkaar verbinden.


Wil je meer weten over de methode? Dan:

  • download hier de brochure of vraag 'm aan per mail naar info@jongnl.nl
  • ga zelf aan de slag met de JongNL methode en speel met de leiding en vrijwilligers het 'JongNL methode'-spel, aan te vragen per mail naar info@jongnl.nl. 
  • boek de 'JongNL methode'-workshop en ga samen met een workshopleider ga je aan de slag om meer inzicht te krijgen in de Methode en het Spel van JongNL.

 


JongNL methode

 

pinterest twitter facebook  vertrouwenspersoon