Doel en verantwoording kampcursus

Het hoogtepunt in het programma van een leeftijdgroep en/of van een JongNL afdeling is ongetwijfeld het zomerkamp. Het is mede om die reden dat het kamp een gedegen voorbereiding vraagt. Vrijwilligers gaat een week lang samen met kinderen op pad. Gedurende die periode krijgen zij te maken met vragen en problemen die zich tijdens de wekelijkse groepsbijeenkomsten niet voordoen. Kinderen zijn een week van huis, van vader en moeder, broertjes en zusjes en vriendjes uit de straat. Buiten programmatische en organisatorische zaken komen er tijdens een kampweek ook gevoelsmatige kanten om de hoek kijken. Al deze zaken vergen voorbereiding, overdenking en een bepaalde manier van handelen.

vrijwilligers bekwamen zich als leider op kamp
Het is om bovenstaande reden dat JongNL Limburg vrijwilligers die als begeleider meegaan op kamp de kans wil bieden zich te bekwamen in een diversiteit aan facetten rondom het kamp. De kampcursus is een belangrijk hulpmiddel om je als vrijwilliger te verdiepen in de problematiek van het kamperen en je te bekwamen in vaardigheden die onlosmakelijk verbonden zijn met het ‘op kamp gaan’ met een groep kinderen.

De totale kampcursus bestaat uit een weekend  van vrijdagavond tot zondagmiddag en 3 (zelf te kiezen) losse dagdelen. Deze losse dagdelen kunnen door de vrijwilliger gebruikt worden om zich, vooral in, technische vaardigheden te bekwamen. De cursus Primitief in de Ardennen kan ook gebruikt worden als ‘losse dagdelen’. Na het volgen van het weekend en de drie dagdelen wordt het kampbrevet afgegeven.

De volgende onderdelen komen, tijdens het weekend, aan de orde:
•   vaardigheden van de leider op kamp
•   omgaan met problemen op kamp
•   leidingbegeleiding
•   kampterrein, accommodatie, verzekeringen, vergunningen
•   veiligheid en EHBO op kamp
•   kampprogramma
•   kaart en kompas
•   omgaan met financiën
•   hout en touw
•   bosspelen
•   kampvuurbegeleiding
•   materialen, vuren
•   intimiteiten

JongNL Limburg wil kinderen een plezierige vrijetijdsbesteding bieden. We doen dat door gevarieerde activiteiten (spel, sport, natuurbeleving, creativiteit) aan te bieden in groepsverband. Juist het (zomer)kamp, al dan niet kamperend, heeft alle mogelijkheden in zich om deze doelstelling waar te maken.  Wekelijks brengen de kinderen van JongNL enkele uurtjes door in de groep. In de zomer worden die uren uitgebreid tot een aantal dagen kamp. Kinderen leren elkaar tijdens een kamp beter kennen. Vrijwilligers en kinderen zien elkaar in een andere situatie. Ze gaan langer en intensiever met elkaar om. Alles speelt zich af in een andere omgeving en biedt de kans om andersoortige activiteiten aan te bieden. Vrijwilligers zijn meer en anders op elkaar aangewezen dan gedurende het jaar.

Deze feiten draagt een aantal waarden in zich:

•   verantwoordelijkheid nemen (voor vrijwilligers)
•   natuurbeleving (voor kinderen en vrijwilligers)
•   groepscohesie (voor leiding en kinderen)
•   iets voor een ander overhebben (werken in teams)
•   ervaren van de natuurelementen (je bent buiten)
•   ontwikkelen van zelfstandigheid (geldt voor kinderen en vrijwilligers)
•   zelfwerkzaamheid (geldt voor kinderen en vrijwilligers)
•   fantasieontwikkeling (geldt voor kinderen en vrijwilligers)

Waarom zijn er zoveel vrijwilligers die zich heel wat extra werk op de hals halen door mee te werken aan de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van een kamp? Waarom zijn er vrijwilligers die er zelfs vrije dagen voor over hebben? Het antwoord kan heel eenvoudig zijn. ‘Kinderen vinden het een geweldige beleving’.

taak en plaats van de leiding op kamp
De leiding van een kamp is tijdens dat kamp ondergeschikt aan de belangen van het kind. Hoofdtaak van de leiding op kamp is het realiseren van een zo verantwoord mogelijk kamp voor de kinderen. De leiding op kamp is een evenwichtige groep vrijwilligers die het kamp in voorbereiding, uitvoering en evaluatie verantwoord kan organiseren. De leiding op kamp dient tegemoet te komen aan de behoeften van de kinderen. De leiding op kamp, onder leiding van de kampleider, is gezamenlijk verantwoordelijk voor het welslagen van het kamp.

Gelet op de verantwoordelijkheid naar deelnemers, ouders, overheid, terreineigenaar en JongNL Limburg als organisatie stelt het bestuur van JongNL Limburg een aantal voorwaarden aan het op kamp gaan.
1.  Voor het kamp dient elke afdeling zich de vraag te stellen of een verantwoord welslagen van het kamp mogelijk is. Deze vraag dient, vooraf aan het kamp, tijdens een vergadering van het bestuur besproken te worden en genotuleerd.
2.  De leiding van het kamp dient in meerderheid te bestaan uit erkende vrijwilligers. Erkende vrijwilligers zijn diegenen die de introductiecursus en/of introductiecursus plus gevolgd hebben.
3.  Een vrijwilliger, tijdens het volledige kamp aanwezig, dient de kampcursus voltooid te hebben en dus in het bezit te zijn van het kampbrevet. Hij/zij hoeft niet de functie van kampleider te vervullen.
4.  De kampleider dient meerderjarig te zijn. Het bestuur van de afdeling geeft de vrijwilliger toestemming de functie van kampleider uit te oefenen. Van de kampleider wordt zelfstandigheid en een zekere bedachtzaamheid in zijn gedrag gevraagd.

JongNL Limburg verleent een kampvergunning aan kampen die voldoen aan bovenstaande 4 punten. JongNL Limburg maakt na ontvangst van kampvergunningaanvraag melding van het kamp bij de verzekering. Het kamp wordt tevens opgenomen in de kampbezoekplanning. Deze planning is voor het bestuur van JongNL Limburg beschikbaar bij calamiteiten. JongNL Limburg verstrekt een bevestiging melding kamp als niet aan alle bovenstaande punten wordt voldaan.

Klik hier om meer te lezen over de kampcursus en de cursus primitief.