pinterest twitter facebook socialmedia vertrouwenspersoon

Corona

Algemeen

Welke gevolgen hebben de Corona-maatregelen op de afdelingen? Hoe moeten we als afdeling zaken regelen omtrent de gestelde richtlijnen van het kabinet?
Op deze pagina vind je informatie over onze communicatie en de coronamaatregelen die van toepassing zijn voor het jeugdwerk van JongNL-afdelingen.
Tips en aanbevelingen zijn welkom en kunnen gedeeld worden via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

De richtlijnen van JongNL Limburg, die we in handige affiches hebben samengevat en die je op deze pagina kunt downloaden, waren tot 1 december 2020 afgestemd op de noodverordeningen van veiligheidsregio Limburg-Noord en -Zuid. Vanaf 1 december 2020 vervangt de coronawet de noodverordeningen. Lees er hier meer over. JongNL Limburg werkt samen met een aantal landelijke jeugd- en jongerenorganisaties. Samen hebben we regelmatig overleg met het ministerie van VWS, bijvoorbeeld ook na persconferenties. Onze richtlijnen sluiten aan op de informatie die je kunt vinden op www.rijksoverheid.nl. Wij hebben de landelijk geldende maatregelen voor onze afdelingen vertaald naar de praktijk van JongNL. Dat is handig!

De gemeente houdt toezicht op de naleving van de regels. Gemeenten kunnen over zaken anders besluiten. De Burgemeester kan/mag een uitzondering maken op de landelijk geldende regels (zowel strenger als soepeler). Het beleid van de gemeente is leidend. Je kunt de informatie uit onze affiches en de informatie van de rijksoverheid wel gebruiken om met de gemeente in overleg te gaan.

15 december 2020: Op dit moment heeft de Rijksoverheid ervoor gekozen om zoveel mogelijk contacten te beperken. Een gevolg hiervan is dat toegestane groepsactiviteiten voor kinderen en jongeren beperkt zijn tot buiten sporten. Hoewel JongNL na de eerste intelligente lockdown de sportrichtlijn mocht volgen zijn we volgens de definitie van de overheid géén sportorganisatie (aangesloten als sportbond bij de NOC*NSF). Daarom werd jeugdwerk zoals JongNL na de eerste intelligente Lockdown steeds apart vermeld als uitzondering in de noodverordeningen. De overheid maakt in deze tweede Lockdown zo min mogelijk uitzonderingen. Er is nu dus geen uitzondering gemaakt voor JongNL-afdelingen en daarom mogen er geen fysieke samenkomsten plaatsvinden op dit moment We roepen iedereen op, zoveel als mogelijk, online met spel en ontmoeting contact te houden met de leden en leiding van je afdeling.

JongNL Limburg is en blijft bereikbaar en kan jullie behulpzaam zijn daar waar nodig.
Voor vragen over boven- en onderstaande is Léon Hoenen, provinciaal coördinator van JongNL Limburg, het aanspreekpunt en bereikbaar via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. en 06 51 09 85 82.
Bij nieuwe ontwikkelingen houden we jullie op de hoogte. Dat doen we op onze website, facebook en per mail.
 

Actueel advies en documentatie (bijgewerkt 15 december 2020)

Klik hier voor de informatie die naar de afdelingen is verstuurd, naar aanleiding van regelgeving per 13 januari 2021
Klik hier voor de algemene richtlijnen per 13 januari 2021

Archief

Communicatie naar de afdelingen

24 maart 2020
2 april 2020
3 april 2020
10 april 2020
22 april 2020
24 april 2020
1 mei 2020
8 mei 2020
15 mei 2020
20 mei 2020
27 mei 2020
29 mei 2020
9 juni 2020
30 september 2020
14 oktober 2020
4 november 2020
1
8 november 2020
11 december 2020
1
3 januari 2021


Affiches / Posters

Hieronder vind je posters/affiches die je kunt downloaden, uitprinten en ophangen in de blokhut.
Mocht je de posters of spellen in hard-copy willen ontvangen stuur dan een mail naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. en geef duidelijk aan hoeveel exemplaren van welk document (zie hierboven) je wilt ontvangen. Zet er ook naam en adresgegevens met postcode bij. Op de dag dat we de mail ontvangen sturen we de posters op.

Poster - Wat fijn om weer samen te zijn
Poster - Wat er ook speelt in de wereld, laat het vooral de kinderen zijn 
Poster - Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk wel dat ik het kan

Affiche update 15 december 2020 - fysieke JongNL-bijeenkomsten verboden
Aangescherpte gezondheidscheck bijeenkomsten update 10 december 2020
Affiche update 18 november 2020
Affiche update 4 november 2020
Affiche update 14 oktober 2020 + Gezondheidscheck update
Affiche update 30 september 2020 + Gezondheidscheck update
Affiche richtlijnen weekendkampen t/m 14 oktober 2020
Gezondheidscheck bijeenkomsten t/m 30 september 2020
Affiche richtlijnen weekendkampen 29 augustus 2020
Affiche update 10 augustus 2020
Affiche update 1 juli 2020
Affiche update 29 mei 2020
Affiche update 11 mei 2020
 

Overig

Verslag Enquete Corona (24-4-2020)
Krantenartikel "Scout en JongNL gaan weer spelen" (24-4-2020)
Protocollen - 2020 Zomerkamp t/m 12 jaar 
Protocollen - 2020 Zomerkamp vanaf 13 jaar

De algemene (gezondheids-) maatregelen blijven gelden voor iedereen!


Hulp bij groepsbijeenkomsten

Online een groepdraaien of een activiteit met je kinderen ondernemen vanachter de televisie of laptop is vaak makkelijker dan je denkt.
We hebben voor jullie een aantal spellen op een rij gezet: Spelideeën in Coronatijd

Spelideeën voor groepsbijeenkomsten in Coronatijd - t/m 12 jaar
Spelideeën voor groepsbijeenkomsten in Coronatijd - van 13 tot 18 jaar

Heb je nog toffe spellen of leuke links, waarmee we afdelingen kunnen helpen met de invulling in deze tijd? Laat het ons weten via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..Terug naar boven

 

zoeken in deze site

logo 2015 provincie limburg

ANBI

inveiligehanden

veiligheidsvignet