Meer over JongNL

JongNL (Jong Nederland) is al decennialang een springlevende en eigentijdse organisatie in een mooie provincie. Zo’n 1600 vrijwilligers zetten zich in de 43 plaatselijke JongNL afdelingen in voor de kinderen en jongeren uit het dorp of de wijk. Meer dan 4500 kinderen komen wekelijks in de blokhut van hun afdeling bijeen. Het doel – en tegelijkertijd de kracht - van JongNL Limburg en haar afdelingen is om jeugdigen in hun vrije tijd in groepsverband gevarieerde mogelijkheden tot spelen te bieden. Alle kinderen en jongeren zijn welkom. JongNL Limburg wil jeugdigen onvergetelijke ervaringen meegeven waaruit ze hun hele leven kunnen putten. Samen worden activiteiten ondernomen die inspelen op de belevingswereld van de afzonderlijke leeftijdsgroepen. Deze activiteiten dagen uit, stimuleren en dragen bij aan de ontplooiing van de jeugd. Centraal staan de drie spelpijlers natuurbeleving, sport & spel en creativiteit. Dit is de JongNL methode ofwel het Spel van JongNL.


JongNL Limburg is de koepelorganisatie voor deze 43 afdelingen in Limburg. Het garanderen en bevorderen van de kwaliteit van het werk van de afdelingen is de kerntaak van JongNL Limburg. Dat doet zij door het organiseren van ledenactiviteiten voor alle leeftijdsgroepen, door het aanbod van cursussen en trainingstrajecten (Groeien in JongNL), door ondersteuning op allerlei gebied en door te blijven werken aan een sterke binding met het werkveld.

De historie: stabiel en actief
Door de jaren heen is JongNL Limburg uitgegroeid tot een stabiele organisatie die stevig verankerd is in 43 lokale gemeenschappen verspreid over heel Limburg. Van een katholiek georiënteerde jongensclub die vlak na de oorlog werd opgericht (op 6-12-1944), ontwikkelde JongNL Limburg zich tot een volwaardige organisatie voor vrijetijdsbesteding voor jongens en meisjes in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. De basis is een eigen en eigentijdse spelmethodiek die kinderen en jongeren de gelegenheid geeft zich volop te ontplooien en die vele (jonge) vrijwilligers in staat stelt om zich verder te ontwikkelen. 

Wat doet JongNL Limburg 
JongNL Limburg stimuleert en organiseert activiteiten, cursussen en workshops voor leden en vrijwilligers met als doel de kwaliteit van het plaatselijk jeugdwerk te verbeteren.

Door deze site te bekijken krijg je een goed beeld van wat JongNL Limburg is en doet. Hieronder een greep van de werkzaamheden van JongNL Limburg op een rij. Ben je leider/vrijwilliger van JongNL, dan wordt er voor jou contributie betaalt aan JongNL Limburg.wil jij weten wat JongNL Limburg zoal voor jou doet/kan doen? Je leest het in de lidmaatschapsfolder. Wil je in één oogopslag zien wat JongNL Limburg allemaal (voor jou) doet, klik hier voor een compleet overzicht.

Deskundigheidsbevordering
De hoofdtaak van JongNL Limburg is het begeleiden en opleiden van de vrijwilligers van de afdelingen. JongNL Limburg heeft een breed aanbod aan cursussen en workshops die vrijwilligers kunnen volgen zodat ze hun werk in de afdeling goed kunnen (blijven) doen. In de folder Groeien in JongNL, over deskundigheidsbevordering, lees je meer over de inhoud en aanpak van deze cursussen en workshops. Lees hier meer over.

Afdelingsondersteuning
JongNL Limburg helpt de afdelingen bij de dagelijkse gang van zaken. Alle leden en vrijwilligers zijn via JongNL Limburg goed verzekerd en kunnen gebruik maken van een verzekeringsdeskundige. Bekijk het verzekeringspakket van JongNL. Er is kennis in huis over de huisvesting van clubs. Je kunt terecht met vragen over onder andere brandveiligheid en verhuurmogelijkheden. De afdelingen worden ondersteund en begeleid bij het voeren van hun ledenadministratie, we geven specifieke ‘JongNL’ ondersteuning bij het computerprogramma KING, waartoe alle afdelingen die bij JongNL LImburg zijn aangesloten, online toegang hebben. Ook kunnen afdelingen diverse materialen en publicaties kopen, lenen of huren. Bekijk het aanbod in onze webshop.

Informatieversterkking
Door uitgaves zoals het Samenspelenboek en drie keer per jaar het boekje SamenSpelen, bezorgen we vele speltips en activiteitsuggesties bij de vrijwilligers 'op de deurmat'. Op de website samenspelenboek.nl zijn alle spelen te downloaden. Daarnaast wordt regelmatig een speciale editie uitgegeven zoals onder andere Zingen in de Groep, Outdoorspelenparcours en de kampmap Het Mysterie van de Krachtige Kraal. Bekijke het complete aanbod boeken en CD's in de webshop.
JongNL Limburg heeft een breed scale aan informatie- en promotiefolders, zoals de A5-promotiefolders, de verzekeringsfolder, de wegwijzer en het groene boekje van JongNLBekijke het complete aanbod promotiematerialen en folders in de webshop.
Vrijwilligers worden volledig op de hoogte gehouden via de digitale nieuwsbrief, twittter en facebook. Lees meer over JongNL en de sociale media.

Provinciale ledenactiviteiten
Om uitwisseling en een band tussen de afdelingen te bevorderen zijn er provinciale ledenactiviteiten. Bij deze activiteiten zijn alle leden (uit een bepaalde leeftijdsgroep) welkom. Tevens bieden we vrijwilligers de gelegenheid om tijdens de provinciale ledenactiviteiten ideeën op te doen die ze zelf weer kunnen gebruiken in hun afdeling. Tijdens deze provinciale activiteiten staan uitwisseling en samenwerking centraal. Regelmatig werken plaatselijke afdelingen mee aan de organisatie van de activiteiten. Lees meer...

Projecten
Ook zijn we actief met projecten. Momenteel wordt gewerkt aan het project De Nacht van het Dorp. De Nacht van het Dorp is een nieuw initiatief om niet alleen de dorpsbewoners het aanbod van hun eigen dorp te laten zien, maar ook om bedrijven en organisaties onderling met elkaar kennis te laten maken, waardoor er een onderlinge (vertrouwens-) band kan ontstaan en, wie weet, een toekomstige samenwerking. Lees meer over lopende en reeds afgeronde projecten.

Werkplannen en jaarverslagen 
Download hier de werkplannen en jaarverslagen als je op de hoogte wilt blijven van de bezigheden van JongNL Limburg.

Meerjarenwerkplan 2021-2024
Cijfermatig jaarverslag 2019
Uitgebreid jaarverslag 2019Bestuurszaken
Het bestuur van JongNL houdt zich bezig met de dagelijkse gang van zaken.
Wil je meer weten over het bestuur, stuur dan een mail naar info@jongnl.nl

 

De organisatie van JongNL Limburg in beeld .. 

pinterest twitter facebook  vertrouwenspersoon