pinterest twitter facebook socialmedia vertrouwenspersoon

Activiteiten

De activiteiten van JongNL zijn te verdelen in het spel dat tijdens de reguliere groepsbijeenkomsten gespeeld wordt en de extra activiteiten die op afdelings-, districts- en provinciaal niveau gespeeld worden. Alle activiteiten gaan uit van dezelfde drie uitgangspunten:

spelaanbod
In het spelaanbod onderscheidt JongNL drie spelpijlers: sport en spel, creativiteit en natuurbeleving. Bij de pijler sport en spel komen JongNL-waarden aan bod die bijdragen aan een gezonde ontwikkeling: actief bewegen, samenspelen en samenwerken. Bij JongNL gaat het niet om het winnen, plezier en meedoen is zeker nét zo belangrijk. Bij JongNL zit niemand langs de lijn op de bank. iedereen speelt mee.
Bij de pijler creativiteit schept JongNL de condities waarin ieder kind zijn of haar creatieve mogelijkheden kan ontwikkelen. Daarbij kan worden gedacht aan manuele expressie, zoals knutselen, schilderen of kleien. Maar ook improvisatie, toneel, dans en beweging komen aan bod.
Bij de pijler natuurbeleving is de aandacht gericht op het ontdekken en verkennen van de omringende buitenwereld. Afhankelijk van de leeftijdsgroep zijn dat de straat, de wijk, het bos, de regio. Bij het ontdekken wordt gebruik gemaakt van technieken zoals speurtochten, pionieren, kamperen en survival.

leeftijdsgroepen
De activiteiten zijn afgestemd op de leeftijd en belevingswereld van de leden. De groepsbijeenkomsten vinden plaats in verschillende leeftijdsgroepen. Lees hier meer over.

samenspel
Jeugd en jongeren beleven veel plezier aan het samen spelen, samenwerken en samen zijn. Samenwerking is vanzelfsprekend.

provinciale activiteiten

Om uitwisseling en een band tussen de afdelingen te bevorderen zijn er provinciale ledenactiviteiten. Bij deze activiteiten zijn alle leden (uit een bepaalde leeftijdsgroep) welkom. De vrijwilligers doen ideeën op die ze zelf weer kunnen gebruiken in hun groep. Tijdens deze provinciale activiteiten staan uitwisseling en samenwerking centraal. Regelmatig werken plaatselijke afdelingen mee aan de organisatie van de activiteiten.

data en leeftijdsgrenzen provinciale activiteiten
Voor het vaststellen van data van de (vaste) ledenactiviteiten, georganiseerd door JongNL Limburg, zijn vaste richtlijnen. Raadpleeg de agenda voor de meest recente informatie en eventuele wijzigingen.

ledenactiviteiten

activiteit maand  richtlijn  doelgroep / leeftijd
Night of/at ... januari tweede zaterdag van januari vanaf 7 jaar
Moonwalk maart half maart > afhankelijk van hoe de carnaval valt vanaf 2e klas v.o.
Kids Party april half arpil > afhankelijk van hoe Pasen valt alle leeftijden
provinciaal juniorentoernooi mei/juni weekend na Pinksteren groep 6, 7, 8 b.o.
JongNL FilmFestival september laatste zondag van september 1e en 2e klas v.o.
Outdoordagen oktober zondag vóór en de eerste zondag ván de herfstvakantie groep 6, 7 en 8 b.o. en 1e klas v.o.
Survival november eerste weekend van november vanad 3e klas v.o.
Pietenjacht november derde weekend van november > weekend na de landelijke intocht  4 tot 10 jaar (richtlijn)


kaderactiviteiten

activiteit maand richtlijn doelgroep
provinciale vrijwilligersactiviteit januari derde zaterdag van januari provinciale vrijwilligers
Wenen uitwisseling mei van de woensdag vóór tot en met de zondag na Hemelvaartsdag vrijwilligers van JongNL
Kaderschouw september

in de oneven jaren het weekend van de
derde zondag van september

vrijwilligers van JongNL
Raad van Toezicht en voorzittersoverleg - geen vaste richtlijnen bestuurders
zoeken in deze site

logo 2015 provincie limburg

ANBI

inveiligehanden

veiligheidsvignet