pinterest twitter facebook socialmedia vertrouwenspersoon

Provincie Limburg en samenwerkingspartners

provincie Limburglogo alle mo's
De provincie Limburg voert al sinds jaar en dag een op toekomst gericht beleid. Terecht: wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. De provincie koos er daarom in de afgelopen 60 jaar voor om de provinciale koepel JongNL Limburg te ondersteunen en te erkennen als maatschappelijke organisatie. Mede daardoor beschikt Limburg vandaag over goed functionerende plaatselijke JongNL-afdelingen in 43 dorpen en wijken en daarmee over een gedegen jeugd- en jongerenbeleid.

Samenwerkingspartners
JongNL Limburg is erkend als maatschappelijke organisatie. In Limburg zijn 33 erkende maatschappelije organisaties (MO's) die behoren tot het maatschappelijk middenveld, die een brug vervullen tussen de individuele burger en de overheid. De provincie Limburg is als netwerkmakelaar tussen de diverse MO's een betrouwbare en bestendige partner.

JongNL Limburg werkt zeer regelmatig samen met diverse MO's. Voorbeelden hiervan zijn de KidsParty, die in samenwerking met Scouting Limburg, IVN Limburg en SpeL (speeltuinwerk) wordt georganiseerd. Het KnalFilmFestival is een samenwerking met Jeugdwerk Limburg en de LOVA (Limburgse Organisatie Voor Amaterufilmers, geen MO). Op 26 februari wordt een provinciaal politiek debat georganiseerd namens alle MO's door JeugdWerk Limburg, FAM, KBO, COS, Gips en jongNL.

Lees meer informatie over de MO's op de website van Provincie Limburg: limburg.nl.

Studie naar het belang van de provinciale koepel van JongNL

Met bijzonder genoegen vraagt JongNL aandacht voor het essay 'Het belang van de provinciale koepel van JongNL Limburg', een studie naar het belang van de provinciale koepel, het expertise-, activiteiten- en opleidingscentrum van JongNL. JongNL Limburg is inmiddels, na 70 jaar, een vaste waarde in onze mooie provincie. In de publicaties van JongNL Limburg staat normaliter het activiteitenaanbod voor de jeugdleden en de vrijwilligers centraal.

In het Rapport van de Adviescommissie Maatschappelijke Organisaties, in het kader van het evaluatietraject Maatschappelijke Organisaties (juli 2015), wordt daarentegen de schijnwerper gericht op het effect van de activiteiten van de provinciale koepel van JongNL Limburg. Om dat belang van deze koepel helder voor het voetlicht te krijgen is een essay geschreven. Dit biedt binnen één uitgave een actueel beeld van het brede aanbod, waarvoor het expertise-, activiteiten- en opleidingscentrum van JongNL Limburg garant staat.

Klik hier om het essay te downloaden.

Op eventuele vragen gaat het bestuur van JongNL Limburg graag persoonlijk in. Stuur een e-mail naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. en we zullen snel contact opnemen. Een aantal gedrukte exemplaren van ons essay ontvangen kan uiteraard ook.


downloads

lijst met Limburgse MO's 
drieluikfolder - JongNL is trots op Limburg en Limburg op JongNL  
essay - JongNL over + in het belang van Limburg  
mbt de statenverkiezingen 2015 - Een 10 voor Limburg 
uitnodiging - Provinciaal Politiek Debat 26 februari 2015 
essay (2015) - Het belang van de provinciale Koepel van JongNL Limburg 
 

zoeken in deze site

logo 2015 provincie limburg

ANBI

inveiligehanden

veiligheidsvignet